Den fantastiske samholdskraften

Samhold betyr ikke forskjeller og atskillelse, ei heller flerfoldige meninger og krefter, men handlingene til én kraft: samholdskraften, én mening, én idé. Om mennesket plutselig hopper ut av samholdet og inn i sine egne egoistiske kalkulasjoner, erindringer eller tanker (la oss si tanker om hverdagslige bekymringer), vil samholdskraften raskt dra han tilbake.

Menneskene føler denne felles samholskraften. Det trekker alle gradvis inn, korrigerer og sluker dem på en slik måte at de senere, på bakgrunn av dette, begynner å bygge opp sine egne liv på en annerledes måte.

Vi må forstå at samholdskraften holder oss. Den gir liv til oss og hele naturen, også til den egoistiske naturen i vår virkelighet som får sin næring fra den givende egenskapen. Den ville ellers ikke ha eksistert.

Ved å knytte oss opp til denne kraften, restituerer vi i hovedsak oss selv. Jeg kjenner til flere tilfeller der mennesker virkelig har fått en styrkende kraft og blitt helt frisk fra sine helseplager.

Fra serien av virtuelle søndagsleksjoner 20/11/2011

Kommentarer / Spørsmål