Den lange veien fra separasjon til samhold

Talmud Eser Sefirot, del 1, ”Table of Questions and Answers for the Meaning of the Words”, spørsmål 43: Hva er atskillelse?

To nivåer uten Hishtavut Tzura (likhet i form) på noen av sidene blir sett på som at man er fullstendig atskilte fra hverandre.

Våre ønsker er som to sirkler: De kan være fullstendig like, de kan legges over hverandre og slik bli til én sirkel. De kan også overlappe hverandre slik at den ene er delvis inni den andre, eller de kan komme i kontakt med hverandre på ett punkt, deres felles ønske.

Total atskillelse betyr at vi ikke har en eneste felles egenskap eller et felles ønske oss imellom. Det vil si at den første ikke er lik den andre på noen som helst måte, og at vi ikke oppnår noen som helst form av giverkraft mellom hverandre som vil tillate at den ene er inni den andre.

Om jeg ikke tar ett eneste ønske fra deg for å kunne gi til deg, og du ikke tar ett eneste ønske fra meg for å kunne gi til meg, da berører vi ikke hverandre og vi er fullstendig atskilte.

Om minst ett ønske om å gi til hverandre oppstår mellom oss, da er det allerede oppstått kontakt mellom oss. Om det finnes flere ønsker slik som dette, da er vi allerede der at den ene delvis er inni den andre. Jeg er inni dine ønsker og du er inni mine.

Det er slik vi utvikler oss helt til du tar mine ønsker og jeg tar alle dine, og gjennom dem gir vi til hverandre: Jeg gir alt til deg og du til meg. Dette kalles oppnåelse.

Disse definisjonene fra Talmud Eser Sefirot er utrolig viktige. Lær dem utenat, for det vil også være nyttig. Når dere senere oppfatter dem fra nivået til følelsene og intellektet, må dere gradvis prøve å knytte sammen sinnet og følelsene.

Fra del tre av Morgenleksjonen 27/06/2011, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål