Den omvendte pyramiden

Det er spesielt de laveste og mest eksterne sjelene, ”de onde”, som har det sterkeste ønsket i seg. Så snart de våkner opp og streber mot godhet, vil hele pyramiden snu seg med bunnen opp.

De kan utføre noen enkle og støttende handlinger, og om disse handlingene blir utført på en uselvisk og helhjertet måte vil de ikke lenger være mekaniske handlinger. Et slikt menneske forstår kanskje ikke hva som må gjøres, men han er villig til å holde fast i deg. I det øyeblikket han gjør det, begynner han å ta imot alt du har og vokser! Innenfor dette lille ønsket, vil de enorme spirituelle ønskene (sjelene) plutselig bli avdekket.

I den spirituelle virkeligheten vil hver eneste lille celle ta imot alt som kroppen har, om den bare knytter seg til kroppen. Den vil oppnå alle sine ønsker, og bli bevisst på alt som skjer der.

Fra del fire av Morgenleksjonen 12/12/10, ”A handmaid that is Heir to Her Mistress”

Kommentarer / Spørsmål