Den sikreste rettesnoren

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hva er den mest pålitelige følelsen som leder et menneske mot riktig mål i livet?

Svar: Når man klart og tydelig skjønner at det kun er i dette livet, og ikke etter døden, at man oppnår å stige til den spirituelle virkeligheten og kan gå inn i den, i ens lengsel etter kontakt og enhet (etter hengivenhet, kjærlighet og giverglede), med vennene i gruppen – og ikke noen andre steder, da betyr det at man er fokusert på målet, på sentrum.

(121832)

 

Kommentarer / Spørsmål