Det er tid for praktisk implementering av kabbala

Vi kan kun øve oss på å bruke vår frie vilje i gruppen, i omgivelsene, ved å velge et godt miljø der vi ønsker å bygge modellen til den korrigerte menneskeheten. For å oppnå dette må vi bruke den kraften som kommer fra å studere vitenskapen kabbala – den sterkeste kraften som finnes. Kabbala beskriver spirituelle tilstander på en direkte måte, og det er lettere å holde den riktige intensjonen ved hjelp av den.

For å hjelpe oss til å nå den riktige intensjonen, har vi fått bøker som er skrevet på det kabbalistiske språket i stedet for på språket Mishnah (legendene) eller Talmud. Derfor kommer vi sammen i en gruppe og ønsker å bygge et forhold oss imellom der alle er knyttet til hverandre. Den eksterne situasjonen forsøker å få oss til å knytte oss sammen; den presser oss og tvinger oss til å knytte oss sammen ved hjelp av korreksjonsmetoden som er spredt rundt over hele verden.

Det viser seg at vi befinner oss i den perioden der Toraen er en del av det praktiske, indre arbeidet. Denne Toraen er velsignet og sletter alle våre synder. Slik vil vår eneste synd, vårt ego, den egoistiske intensjonen, bli korrigert.

Det finnes ikke noe som er mer viktig enn å se for seg vår korrigerte tilstand når det gjelder samhørigheten oss imellom, i tillegg til avdekkingen av skaperen og oppnåelsen med han slik at vi til slutt kommer til intensjonen til den rene giverkraften.

Vi må avdekke dette målet på en praktisk måte i gruppen og i hele menneskeheten, og vi studerer kabbala kun med dette målet for øye.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 11/8/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål