Det grunnleggende prinsippet for fremskritt

intensjSpørsmål: Hva er det grunnleggende prinsippet som fører til fremskritt?

Svar: For bedre å kunne forstå hva spirituelt arbeid er, må vi starte helt på slutten, ved det siste punktet, målet: «sammensmelting.» Dette kan kun oppnås ved innflytelse fra det omsluttende lyset.

En person må innse at bare det øvre lyset har makt til å korrigere ham, gjennom hele den oppadstigende ferden på den spirituelle stigen. Altså, korrigeringen av ens ego fra dets utgangspunkt, til vi når korreksjonens avslutning, det originale punktet til egoets korreksjon, kan bare korrigeres av lyset.

Med andre ord, erkjennelse av det onde i en person må komme innefra, som det sies: «Jeg skapte egoismen, og Torah for å korrigere den.» Det er utgangspunktet.

Det er aller viktigst, fordi nettopp her ligger skillet mellom religiøse mennesker og kabbalister.

Religiøse mennesker iakttar ikke ondskapen i seg selv, og derfor korrigerer de den heller ikke, istedet gjør de handlinger som skal føre til evig liv etter døden.

Men kabbalistene vet at man i dette livet er gitt muligheten til å avdekke den øvre virkeligheten og at kroppens død ikke har noen betydning, fordi man hverken kommer til noe himmel eller helvete når man dør.

Når en person på tross av alle hjelpemidlene han har fått, allikevel gir fra seg sjansen til å oppnå målet, og heller hengir seg til det øvre lyset og begynner å stole på det, så nærmer han seg startpunktet på stigen som fører til skaperen.

Han må videre bruke mye krefter på å passere alle portene og innse at de ikke fører til den øvre verden – og denne forståelsen tillater ham å komme frem og gå inn gjennom den aller siste porten som alltid står åpen; Tårenes Port.

Før man kommer til dette stadiet er det mange egoistiske triks som kommer fra realiseringen av det onde, som å studere, tilegne seg egoistisk kunnskap, videreformidling av kabbala (disseminasjon), alt som erstatter tilbedelse av lyset, en tilstand som er umulig å oppnå på egen hånd, og som bare kan oppnås ved hjelp av det øvre lyset som korrigerer og hever oss opp til nivået der vi oppnår egenskapen å gi.

Realiseringen av det onde kan kun fremskyndes ved hjelp av gruppen. Anerkjennelse av ondskap i forbindelse med vår egoisme skal ikke føles som et vanlig ønske «for min egen skyld,» men snarere som en forståelse av at vi er motsatt av skaperen, og at dette er tilstanden som hindrer oss fra å oppnå målet.

Gruppen, studier og spredning av kabbala må knyttes sammen, for raskt å iverksette forståelsen vår av at bare det øvre lysets innvirkning på oss vil være redningen.

(22312)

Kommentarer / Spørsmål