Disse nydelige motsetningene

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, «The Teaching of the Kabbalah and Its Essence»: Det mest vidunderlige i denne læren er helhetligheten i den: alle elementene i den enorme virkeligheten er innlemmet i den, til de blir til èn enkel ting, den Allmektige, og alle sammen samlet.

All den vakre, rike forståelsen, oppnåelsen og følelsene kommer fra kombinasjonen av detaljer. Ingen av oss blir skikkelig inspirert av oss selv. Bare når fjerne, motsatte ting oppnår kontakt, utfyller de plutselig hverandre. Den gjensidige kompensasjonen av polare fenomen inspirerer oss.

Alt begynner med atskillelse, hat, fremmedgjørelse, med totalt manglende evne for sameksistens og plutselig ser vi at kompensasjon kommer på grunn av dette, at ingen er hel uten andre. Alle bitene faller på plass og da, i følge styrken på atskillelsen, føler jeg styrken av samhold, styrken av ènhet.

Knusingen førte til oppdeling, spredning, hat og antagonisme på ulike nivå. Vi avviser hverandre og er rede til å knuse og drepe hverandre og slik er det enda mer i den spirituelle virkeligheten. Der er kreftene på høyre- og venstrelinjene på en grenseløst større skala og man må hver gang bygge midtlinjen for å kunne samle alle komponentene sammen. Dette bringer lyset til alle virkelighetene med 620 ganger større styrke og det gleder skaperen.

Så skapningene avdekker, på den ene siden, mørket og på den andre siden kommer de ut av mørket og inn i lyset. Men dette er et spesielt lys som de selv genererer; de oppdager skille og avvisning og avdekker så enhet og utfyllelse.

Det eksisterte ikke tidligere. Lyset som korrigerer skapningen er èn ting, en annen er skapelsens formål. Det vekkes bare hos en som selv føler hele denne prosessen. Derfor er det umulig å oppnå avdekkelse uten å ha et ønske, et behov. Vi må gå gjennom alle detaljene av oppfattelse og åpne alle dører.

Det er dette underet som ligger medfødt i læren om kabbala. Vi avdekker motsetningene og deres gjensidige kompensasjon. Det er den største gaven, gjort istand for oss av skaperen og fra vår side avdekker vi gaven, vedkjenner den, takker skaperen for den og gleder ham.

Ja, tilsynelatende plasserte han oss i en mørk kjeller, men samtidig er det der vi avdekker all skjønnhet i universet.

(121575)

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 26/11/13, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål