Dommere inne i oss selv

Spørsmål: Du sier at man må skape et indre analytisk kontrollsystem i sine ønsker som aktiverer det systemet som utfører handlinger. Hva er dette kontrollsystemet?

Svar: I prinsipp handler vi alltid sånn at vi først føler noen impulser i hjertet, og i tråd med disse noen tanker i vårt sinn. Derfra beveger vi oss mot å virkeliggjøre det vi tenker og føler.

Når ønsker kommer opp i et menneske, må han først analysere dem, og så felle dom, det vil si å finne intensjonen. Først da kan han oppfyller sine ønsker.

Han må utvikle nok styrke i seg selv til hele tiden å undersøke hvorfor han utfører visse handlinger, hva det er som styrere ham. Dette kalles de indre dommerne.

Spørsmål: Dømmer vi oss selv, hverandre og Skaperen hele tiden? Det sies til og med at enhver dømmer andre i forhold til sine egne feil, sin egen egoisme. Evaluerer jeg alltid mitt medmenneske i forhold til meg selv?

Svar: Bare i forhold til deg selv. Man evaluerer andre i forhold til egne kvaliteter på godt og ondt. Man kan til og med rettferdiggjøre en annen person. For det meste evaluerer vi hverandre dårlig, vår ukorrigerte egoisme får oss til å gjøre det.

From KabTV’s “Spiritual states” 1/11/22

Kommentarer / Spørsmål