Dommere og voktere ved alle porter

Det sies: «Dere skal plassere dommere og voktere ved alle deres porter». Dommerne er de som med «fullmakt» avgjør hvordan et menneske må bearbeide seg selv for dermed å skape potensielle hindringer. Vokterne, derimot, er de som aktivt utfører avgjørelsen og trekker vedkommende bort og holder ham på avstand. Ansvaret fordeles, slik det også gjøres i denne virkeligheten.

På høyere nivå kan dette tolkes som tilstander av litenhet og storhet. Dommerne dømmer en person i henhold til hans/hennes «dyder» (GE, Bina`s krefter i ham/henne, Hassadim`s lys som er tilstedeværende i ham/henne), veier dem i forhold til hans/hennes mottakerønske, som på en vektskål. Vokterne tar seg allerede av mottakerønskene som trenger oppsynsmenn og befal for å forsikre seg om at disse ønskene ikke kommer ut og han/hun ikke tar i bruk sin AHP.

Arbeidet er det samme og avhenger av tilstanden personen befinner seg i: Om han er i dobbelt eller enkelt skjul, i enkel avdekkelse (belønning og straff), eller i dobbel avdekkelse (kjærlighet). Dommernes, oppsynsmennenes – og senere vokternes karakter endres i forhold til dette.

Også dommerne inndeles i forskjellige klasser. Hele studiet av den babylonske Talmud baseres på disse argumentene, i undersøkelsen av mottakerønsket. Det er en veiledning i hvordan en best danner og evaluerer seg selv, for å være sin egen vokter og oppsynsmann – og først og fremst – sin egen dommer.

Man sammenligner sin egen tilstand med det som står skrevet i Talmud og avgjør på hvilket nivå en befinner seg og hvilke eksempler en må anvende på seg selv på det uorganiske, organiske og levende nivået av ønsket.  Man ser hvilket nivå av ønsket man skader ved sin egoisme og hvordan man kan kompensere for det, dvs å korrigere skadene forårsaket av egoet som brøt grensene.

Hele Talmud og alt arbeide på de spirituelle nivåene er viet til dette. Åpner du den babylonske Talmud, vil du se at alle argumentene og uoverenstemmelsene kun dreier seg om det, til de mest detaljerte forklaringer ned til de minste detaljer

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 21/2/12, Writings of Rabash

 

 

Kommentarer / Spørsmål