Dybden av lovene i Torah

Dr. Michael LaitmanNår vi undersøker lovene i Torah, er det umulig å forstå hele den spirituelle essensen i dem med en gang.
Vi kan berøre en viss lov litt, men kun fra èn synsvinkel ut av mange sider, avdekkelser og sammenkoblinger.

Det finnes en særegen enorm dybde skjult i hver lov, siden de alle tilhører det samme helhetlige systemet. Så det spiller ingen rolle hvilken lov vi tar når vi trekker enden av tråden og begynner å snakke om den. Så trekker vi en annen ende og alt avanserer annerledes i henhold til et helt annet synspunkt.

Spørsmål: Hvordan blir helhetligheten deres uttrykt?

Svar: Det er umulig å uttrykke helhetlighet siden den ikke reflekteres i bevisstheten vår på en flat, lineær form eller på et språk vi kan forestille oss i det hele tatt. Som Kozma Prutkov sa, «Det er umulig å omhegne uendelighet.»

Det finnes ikke ord for det. Det er for eksempel umulig å forklare uttrykket Ein Sof (uendelighet), eller helhet. Hvordan? Sammenlignet med hvilke egenskaper? Hvis du begynner å plukke alt dette fra hverandre er det simpelthen differensielt og ikke helhetlig. I det øyeblikket du begynner å oppdele forskjellige ord og sette dem sammen til setninger, kan du ikke lengre sette dem inn i en helhet.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 29/4/13

 

Kommentarer / Spørsmål