En film laget på bestilling fra seeren

Dr. Michael LaitmanForskjellen på spirituelle og fysiske virkeligheter er at det spirituelle er vår interne tilstand.
Det finnes ingen eksterne bilder med flyvende engler og onde ånder. Den verden vi oppfatter utenfor oss er vår interne tilstand. Alle sensasjonene utvikles innenfor materiet av vår oppfattelse.

For noen århundreder siden ble galninger med visjoner ansett som helgener og seere. Psykologien forklarte senere at hallusinasjoner forårsakes av interne prosesser som foregår i folks psyke. Læren om kabbala støtter psykologien i dette.

Fra urtiden av, fra selve begynnelsen av skaperens avdekkelse for et menneske, har kabbala sagt at dette verdensbildet kun er projeksjoner av våre indre fornemmelser. Men vi har mulighet til å endre vår psykologi og vår oppfattelse og til ikke å leve i den nåværende virkeligheten som foregår spontant og presenterer bildet av denne verden for oss; vi kan selv velge hvilken film vi har lyst til å se.

For å kunne gjøre det er vi nødt til å begynne å utforske hvem vi er, hvem det er som styrer oss, hvordan det fungerer og da vil vi være istand til å se oss selv fra et rasjonelt og sobert synspunkt. Det står skrevet: «Dommeren har bare det hans øyne kan se.» Alt annet er kun vår fantasi. Hele våre liv og hele denne verden er også en drøm.

Kabbala gir oss nødvendig verktøy for å utrette endringene; slik avviker det fra andre tilnærminger, enten de er religiøse eller vitenskapelige. Kabbala gir oss hjelpemiddel til å forandre drømmene og de innbilte bildene vi lever i; det gjør oss istand til å utforske dem, til å iaktta dem fra siden og se kreftene som påvirker dem og å skape disse bildene. Det hever oss til et nivå der vi begynner å utvikle disse bildene, virkelighetens form.

Vi utvikler vesentlig muligheten til å definere hvilken dimensjon vi vil være i og hva vi bør velge.

Slik stiger vi til et nivå der vi tilegner oss kreftene som styrer oss og lærer hvordan vi skal bruke dem. Og til sist, bak alle disse kreftene, avdekker vi den øvre intelligensen, skaperens ønske. Det er det mest opphøyde nivået, nivået for avdekkelse av skapelsens årsak, dens formål og design; vi oppnår fullstendig enhet med skaperen.

Men det er bare et forbigående høydepunkt og det som kommer etterpå, la oss vente og se. Når den tiden kommer vil vi tross alt eksistere i en annen form. Og der vil være nye og annerledes nivåer av oppnåelse og avansering. Men de har ikke noe til felles med materialistiske ønsker, for på det stadiet kommer vår holdning mot materiet allerede til å være korrigert. Denne nye avdekkelsen er utenfor grensene til «materiet» i mye mer edle egenskaper.

Fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 10/10/13

Kommentarer / Spørsmål