En fortapt liten verden

Spørsmål: Hva bør vi gjøre for å kunne koble oss opp til ønskene til andre mennesker? Er det nok at vi bare ønsker å oppnå det?

Svar: Vi trenger praktiske handlinger for i det minste å kunne forklare hvert eneste menneske hvorfor han eller hun opplever tunge følelser. Dette samsvarer med hvordan vi behandler små barn. Hvis et barn skader seg og gråter, må vi først og fremst forklare årsaken til det som skjedde slik at han kan unngå å gjøre det samme neste gang. Deretter må vi forklare hvordan man fikser det som skjedde, og man kan lykkes spesielt takket være disse feilstegene.

Nå blir hele verden mer og mer klar over at vi befinner oss i en særegen situasjon der hvor det øvre kraftfeltet begynner å bli synlig – samhørigheten mellom oss alle. Menneskeheten er likevel ikke klar for dette: den innehar ikke de egenskapene som kreves. Dette nettverket som strekker seg over oss vekker derfor i oss en følelse av sammenbrudd, katastrofer og kriser, ingenting fungerer for oss, ingenting er tydelig; alt er som i en tåke og i en tilstand av forvirring.

Derfor må vi først og fremst forklare til det lille fortapte barnet hvorfor alt dette skjer, og deretter hvordan hele prosessen fungerer. Noen vil begynne å få en forståelse tidlig, og andre senere. Generelt sett blir dette kalt gjenkjennelse av ondskap, det første steget til korreksjon. Et menneske får forklaringen; Se her, det er derfor du føler deg så tungsindig!

La oss nå undersøke hva vi må gjøre for å føle oss bedre. Hvis du forblir i din nåværende tilstand og ikke gjør en innsats for å lede deg selv mot likhet med det nettverket som blir avdekket for oss, vil du ikke oppnå et godt liv.

Her kommer metoden frem i lyset. Læren om kabbala forklarer mennesket årsaken til ondskap og hvordan man kan unngå dette. Vi begynner gradvis å innse at dette er avhengig av en korrekt og god samhørighet mellom alle mennesker, basert på den såkalte ”gjensidige garantien” fordi vi på den måten leder oss selv til likhet med nettverket.

Jo mer vi oppnår likhet med dette nettverket, desto bedre vil vi føle oss. Vi vil i det minste, ut i fra denne tunge følelsen, gradvis begynne å nærme oss en god følelse.

Hvis vi utvikler oss enda mer, vil vi mest sannsynlig måtte forberede oss på en avdekking av dette nettverket som vil lykkes i så stor grad at vi vil gå fra suksess til suksess. Alt er avhengig av våre forberedelser.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 30/08/2011, Shamati # 110

Kommentarer / Spørsmål