En jekk for å løfte oss opp til den øvre virkeligheten

Spørsmål: Det gjenstår kun få dager til kongressen i Berlin. Vi ønsker allerede nå å føle den, og føle at hele verdens Kli befinner seg i én og samme tilstand. Hvordan kan vi oppnå dette?

Svar: For det første må vi forstå hvordan vi fortsatt kan forsterke samhørigheten mellom oss, og hvordan vi kan intensivere vårt arbeid med å spre kunnskapen om kabbala på verdensbasis. Vår spirituelle tilstand er helt avhengig av dette.

Vårt neste spirituelle nivå er avhengig av hvor mye vi klarer å utvikle oss over hele verden, da lyset vil korrigere og løfte oss i henhold til dette. Det er fordi vi ikke eksisterer for oss selv og for vår egen oppløfting, men for at kabbala skal bli kjent for alle.

I ”Messiah’s Horn” skriver Baal HaSulam at spredningen av kabbala over hele verden kalles et horn eller Messias sitt kall. Messias er en egenskap som drar mennesket ut av egoismen (virkeligheten ”Messias” eller ”Mashiach” på hebraisk kommer fra ordet ”Moshech”, å dra). Dette er derfor noe vi er nødt til å gjøre. Om vi hjelper verden litt mer, vil den komme nærmere korreksjonen av egoismen og vi vil bli løftet så mye som verden trenger. Om verden ikke trenger det, vil vi ikke bli løftet.

Hva var det ARI sa på sitt dødsleie? Chaim Vital, ARIs hovedstudent som han ga hemmelighetene om denne læren videre til, var ikke til stede akkurat da. Baal HaSulam skriver om dette i sitt brev: ”Isaac Cohen, en av ARIs studenter… kom inn i det øyeblikket han holdt på å forlate denne verden, og gråt fordi deres håp om å se en verden full av godheten, kunnskapen og lyset til skaperen, som de hadde beholdt så lenge deres lærer var i live, nå forsvant.

ARI sa da til han: ’Om det bare var én eneste fullstendig rettferdig mann blant dere, ville jeg ikke blitt tatt bort fra denne verden for tidlig…’, og studenten gråt: ’Så det er ikke mer håp for oss?’ ARI svarte: ’Jeg vil komme og undervise dere om dere gjør dere fortjent til det’. Studenten protesterte: ’Hvordan kan du komme og undervise oss når du nå forlater denne verden?’ ARI svarte: ’Hva forstår vel dere av de skjulte hemmelighetene, og måtene jeg kommer tilbake til dere på!’ Med disse ordene døde han umiddelbart for å leve videre i den framtidige virkeligheten…”

Baal HaSulam sa det samme. Han døde fordi hans studenter var utilstrekkelige for at han skulle kunne fortsette å studere med dem. Det finnes ingen andre kalkulasjoner her. Når det er behov for et menneske, blir han holdt på sin plass, men om det ikke er behov for han vil han bli tatt bort. Da vil det være annet arbeid for han å gjøre.

Det er derfor vi må forstå at vi må strebe etter å spre kabbala med alle våre krefter, og at vi da vil bli løftet. Det ene er helt og holdent avhengig av det andre! Det er ikke slik at bare en av oss ikke vil få muligheten til å løfte seg (dette er ikke aktuelt i det hele tatt!): Hele gruppens samholdsutvikling vil stoppe opp om den ikke deltar nok for å spre kabbala i verden.

La oss håpe at vi i løpet av dette året vil endre alt som er avhengig av oss, og at vi deretter virkelig vil fortjene å tre inn i den øvre virkeligheten.

Fra leksjon 1 i Moskva 14/01/2011, ”Introduction to the Book of Zohar”

Kommentarer / Spørsmål