En ny virkelighet bygget på å gi

Hvilke forandringer må man gå gjennom for å løsrive seg fra sin fysiske persepsjon av virkeligheten som måler alt i tid, bevegelse og rom, og bevege seg videre til en følelse av åndelig virkelighet?

Vi oppfatter virkeligheten innenfor vårt ønske om å ta imot. Det vi føler i dette ønsket kalles den fysiske verden. Om vi løfter oss opp over definisjonene av tid, bevegelse og sted, når vi en ny persepsjon – den spirituelle verden.

Vi er så fanget inne i de fysiske aksene, sted og tid, at vi ikke en gang kan forestille oss hva som kan være utenfor dem. Derfor er visdommen om Kabbalah der som lærer oss hvordan vi kan ta imot (Kabbalah er hebraisk for å ta imot, det vil si å ta imot en ny persepsjon, en følelse for den spirituelle verden som kommer frem ved hjelp av nye spirituelle sanseorganer) og hvordan man beveger seg fra fysiske følelser til spirituelle. Dette er menneskets arbeid.

Livet i denne verden er skapt for å komme fra fysisk persepsjon til spirituell persepsjon. Kabbalister gir oss råd om hvordan vi kan gjøre en sånn forandring inne i oss for å kunne bevege oss fra den fysiske verden, basert på å ta imot, til den spirituelle verden, der det handler om å gi.

I den utstrekning vi klarer å erstatte de egoistiske sanseorganene inne i oss med altruistiske, i samme utstrekning blir vi i stand til å oppleve den øvre verden, det vil si realiteten opplevd med nye sanseorganer som bygger på å gi og på samhold.

Fra the Daily Kabbalah Lesson 1/27/23, “Perception of Reality”

Kommentarer / Spørsmål