En nybegynners første spørsmål

Spørsmål: Hva er skaperen?

Svar: Skaperen er den øvre kraften som kontrollerer og setter hele systemet i gang. Vi avdekker han i den grad vi oppnår likhet med dette helhetlige systemet. I den grad vi oppnår likhet med skaperen, den generelle styringskraften, knytter vi oss til han og blir like evige og perfekte som han.

Det er dette nivået hvert eneste menneske før eller senere må oppnå, om ikke nå med det samme. Hvert eneste menneske må bli bevisst på dette felles systemet og oppnå skaperen.

Spørsmål: Finnes det engler i den spirituelle virkeligheten?

Svar: Engler er krefter. ”Engel” (Malach) kommer fra ordet Malchut, kraft.

Spørsmål: Hva er Sefirot?

Svar: Sefirot er bestemte egenskaper som finnes i hver eneste sjel, men i ulike kombinasjoner. Dette utgjør alle forskjellene som finnes mellom oss.

 Spørsmål:Hva er ”korreksjon”?

Svar: Korreksjon er tilpasning av vårt syn, vår oppfattelse og forståelse slik at vi blir i stand til å se hvordan verden egentlig er knyttet sammen. Naturen er global og helhetlig. Den deler seg ikke opp i ulike deler, slik vi er vant til å dele den inn i biologi, zoologi, botanikk, geografi og så videre.

Naturen omfatter alt. Det er det vanlige bildet. Korreksjon er min nylig oppnådde mulighet for å se alt samlet til ett bilde, og jeg trer selv inn i det sammen med alle andre. Det er derfor holistisk medisin er så populær i våre dager siden den har en tilnærmingsmåte til hele organismen og verden generelt som én helhet.

Spørsmål: Hva er en sjel?

Svar: En sjel er den delen av det evige systemet som vi oppnår. Vi blir inkludert i dette systemet gjennom 125 nivåer, helt til vi smelter sammen med hele systemet generelt sett. Hvert menneske må løfte seg oppover alle de 125 nivåene.

Vi har igjen nesten 230 år (helt til utgangen av de 6000 årene) for å fullføre vår korreksjon, for å avdekke den globale, helhetlige virkeligheten og for å bli fullstendig integrert i den. Vi kan likevel gjøre dette tidligere.

Spørsmål: Hva er ”reinkarnasjon”?

Svar: Et menneske som ikke har fullført korreksjonen med å integrere seg inn i det samlede, globale systemet vil fortsatt bli reinkarnert for å fortsette sin korreksjon, helt til han til slutt ikke vil være en del av systemet og vi alle sprer oss utover hele systemet. Vi vil fortsatt bli reinkarnert i denne virkeligheten helt til vi korrigerer oss selv på denne måten.

Fra min leksjon i Paris 1/2/11

Kommentarer / Spørsmål