En tur inn i fortiden

Spørsmål: Hva er Reshimo (minne)?

Svar: Et Reshimo er noe som allerede har hendt, en tidligere spirituell tilstand, siden ingenting forsvinner i den spirituelle virkeligheten. De tidligere tilstandene som dukker opp i hver eneste detalj, men som ikke viser seg i den materielle virkeligheten på grunn av mangelen på et filter som tjener som et verktøy for at de skal kunne oppfylles, kalles ”Reshimot”.

Det er ikke en påminnelse om fortiden slik som i den materielle virkeligheten der jeg ”vagt” husker noe. Et Reshimo er når jeg ikke tviler på noe som helst: Alt avdekkes som i nåtiden, bortsett fra dets oppfyllelse.

Fra del to av Morgenleksjonen 19/12/10, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål