Et ubrytelig bånd: Wall Street og en Afrikansk landsby

Spørsmål: Er det nødvendig å ha intensive studier over lang tid, slik at folk flest kunne nærme seg det integrale nivået?

Svar: Vi kan ikke vente til de når dette, vi har ikke tid.

Vi ser at de såkalte «progressive» samfunnene i verden befinner seg i en svært kritisk situasjon. Siden verden er sammenkoblet vil dette forårsake uønskede ekstreme konekvenser for hele verden; ingenting godt vil komme ut av dette.

Her kan vi ikke ta et statistisk gjennomsnitts- segment. Vi bør definere det i henhold til de mest ytterliggående stater hvor rikdom, makt, kraft og våpen eksisterer fordi det er høyeste plan og definerer nivået av menneskelig utvikling.

I dag kan vi ikke si at «Menneskeheten har Wallstreet, samtidig har de en Afrikansk landsby, og deres gjennomsnitt er den moderne menneskeheten,» Nei!

Siden Wall Street påvirker hele verden bør vi ta det i betraktning. Den afrikanske landsbyen vil føle dens innflytelse uansett. Hvis Wall Street forsvinner vil den Afrikanske landsbyen dø av sult. Og om Wall Street ønsker det, vil den bli redusert til aske.

Fra en «Samtale om helhetlig utdanning» # 33, 25/5/12

 

Kommentarer / Spørsmål