En universell oppskrift på suksess

Spørsmål: Hva skal et menneske gjøre når han ikke klarer å overkomme seg selv når det oppstår sladder og insinuasjoner i gruppen?

Svar: Dette er et problem. Om vi i det minste er knyttet sammen med en bokstav innen læren om kabbala, da vil alt som skjer med oss fra nå av kun være knyttet til vennene og oppnåelse av skaperen innenfor gruppen. Det finnes ingen annen årsak for hendelsene i våre liv. Uansett hva som skjer med deg, vil alt det gode og det vonde skje for å holde deg på veien mot målet. Du har kommet inn på en spirituell motorvei.

Mennesker rundt omkring i verden er fremdeles på et nivå der deres egoistiske ønske er voksende. Dette vil fortsette helt til de når et punkt der problemet vil bli avdekket for dem: Enten står vi ovenfor en verdensomspennende krise når det gjelder den helhetlige samhørigheten oss imellom, eller punktet i hjertet.

Våre feil kommer uansett fra uforsiktig arbeid med omgivelsene. Igjen kan du kun korrigere alle problemene gjennom omgivelsene, bare gjennom en gjensidig samhørighet med vennene. Hvorfor er det slik? Det er fordi du på denne måten vekker lyset som gjør alt arbeidet. Dette er lyset som organiserer og bestemmer alt i ditt liv, fra fysisk helse til spirituell nytelse. Alt er avhengig av dets tilstedeværelse eller mangelen på tilstedeværelse.

På denne måten er arbeidet i gruppen en universell metode som tillater deg å lykkes med alt.

Spørsmål: Hvordan forsikrer vi oss at gruppen blir det eneste området for arbeidet vårt? Hvordan holder vi oss på dette sporet?

Svar: For at hvert menneske skal huske på det og føle dets viktighet, trenger vi en felles mening og gjensidig garanti. Jeg må forsikre meg om at jeg ikke glemmer at livet mitt på alle nivåer og gjennom alle detaljer kun er avhengig av at gruppen har det bra og er perfekt.

Fra del fem av Morgenleksjonen 10/07/2011, «Matan Torah (The Giving of the Torah)»

Kommentarer / Spørsmål