En usynlig vekkerklokke

Spørsmål: Om lyset og skaperen ikke endrer seg, hva er da ”vekkelsen ovenfra” (Itaruta de Leila)? Hva betyr det å bli vekket ovenfra?

Svar: ”Vekkelsen ovenfra” er alltid der. Om du akkurat nå klarer å sitte ned og studere, selv om det bare er for ett minutt, så er dette et resultat av ”vekkelsen ovenfra”. Den gir deg styrke, tålmodighet og ønsker. Du studerer i stedet for å sove eller å jakte på materielle nytelser i denne virkeligheten. I stedet for alt dette hører du på leksjonen, og streber etter noe som du ikke en gang vet hva er.

Hvor kommer dette ”tåpelige” og ”urealistiske” ønsket fra? Ville et fornuftlig menneske gjort dette? Alt skjer takket være vekkelsen ovenfra, der lyset skinner på deg ovenfra og tvinger deg til å strebe etter giverkraften.

Lyset er konstant og endrer seg ikke, men det gjør du. Du endrer deg hver gang og din følsomhet øker, og det er derfor du føler en større og større påvirkning. Du øker sensitiviteten når det gjelder din oppfattelsesevne gjennom nivåene null, en, to, tre og fire helt til du oppnår det fullstendige indre nivået (HaVaYah). Du gjør dette gjennom egne anstrengelser, takket være din ”vekkelse nedenfra” (Itaruta de Letata).

Hvem ga deg den opprinnelige vekkelsen og inspirerte deg til å gjøre disse anstrengelsene? Det var vekkelsen ovenfra! Det står derfor skrevet: ”Jeg er den første, og jeg er den siste”.

Fra første del av Morgenleksjonen 5/7/2011, Shamati #5

Kommentarer / Spørsmål