Endeløs utvikling

Spørsmål: Hvor lang tid trenger man å fortsette med de integrale studiene, eller er det pågående prosess?

Svar: En person må utvikle seg så lenge han lever. Det er forbudt å stoppe prosessen til hans utdanning og oppdragelse. Hvordan er det mulig å ikke bry seg om han hvis han fortsetter å utvikle seg?

Denne prosessen må fortsette gjennom hele hans liv, helt til det øyeblikket der et menneske ikke er i stand til å delta fysisk. Alle som er i stand til å delta i dette enorme systemet er tross alt en del av menneskeheten.Overser vi en person, vil dette lille tannhjulet bli kastet ut fra dette enorme systemet og vil forstyrre den bevegelse. Derfor underviser vi en person til å konstant holde seg selv i denne tilstanden, for å kunne være en aktiv del av denne enorme mekanismen av sivilisasjon.

 
Fra samtaler om Integral Utdannelse 4/4/13

 

Kommentarer / Spørsmål