Et kaleidoskop av ønsker

Spørsmål: Er det mulig å skille mellom ønsket om rikdom og ønsket om penger? Ifølge Maslows behovspyramide, er det første behovet ønsket om rikdom, deretter kommer ønsket om kontroll og så har vi ønsket om kunnskap. I dag betyr penger alt: dersom jeg har penger, har jeg helse, rikdom, kunnskap og kontroll. Følgelig er penger det høyeste uttrykket for et menneskes ønsker.

Svar: Hver fase i evolusjonen vår uttrykkes faktisk på ulik måte i behovspyramiden. Tidligere var grunnbehovet ønsket om en familie. Hjemmet, familien og slektningene var grunnlaget for alt. Derfor bodde flere generasjoner av den utvidede familien sammen.

Til da var anskaffelse av mat som en grunnleggende energikilde veldig viktig. Men siden ønskene våre endrer seg hele tiden og er i konstant bevegelse og kombinasjon, var neste behov ønsket om sex. Tidligere hadde det en viktig plass innenfor menneskets utvikling, men i dag kan vi si at dette ønsket erstattes av andre.

Ønsket om rikdom forsvinner også gradvis. Mennesker var tidligere rede til å ofre seg selv for rikdom, i dag ser vi temmelig motsatte tendenser: egoismen er blitt veldig lat. Et menneske foretrekker først å vite årsaken og meningen med ting. Man orker ikke å jobbe tyve timer om dagen for å tjene penger.

Folk reiste tidligere til ulike steder på let etter rikdom. De var villige til å jobbe hele livet, bare for å klatre oppover på pyramiden av suksess, fra en enkel arbeider – til en mektig leder. Denne ideen tiltrekker ikke unge mennesker i dag. Spørsmålet om meningen med livet dukker opp: «Hva er det neste?»

Spørsmål: Ungdommen tiltrekkes muligens ikke av det, men for de som sitter med kontroll i verden betyr penger alt.

Svar: Vi er nødt til å forstå at verden er oppbygd som et totalt ulikt system, der 90% av befolkningen befinner seg på bunnen. De er fullstendig styrt og har ikke engang noen mistanke om det. De manipuleres av ulike kontrollsystemer, massemedia og lignende. De er i et system bygget ovenfra.

Ti prosent av menneskeheten er de som kontrollerer alle systemene. Videre i hierarkiet er det ti familier (klaner) som kontrollerer alt. Men det er overhode ikke noe spørsmål om rikdom, siden hundemilliarder av dollar er i deres hender. Dette er mennesker som printer ut nye penger, hvis de har behov for det. De har en totalt annerledes standard for kontroll.

Pyramiden er enormt rigid. Selv om du er veldig talentfull klarer du ikke å bryte inn i kontrollsystemet. Det er praktisk talt umulig å nå toppen, dersom du ikke gifter deg inn i en av disse familiene.

Fra KabTV`s «The Medicine of the Future», 7/4/13

 

 


Kommentarer / Spørsmål