Et menneske som har gått seg vill

Spørsmål: Siden mennesket i den spirituelle virkeligheten fødes på nytt hvert eneste øyeblikk og begynner forfra hver eneste gang, hvorfor er det da slik at om han bare én eneste gang mister retningen, så vil han forville seg lenger og lenger bort fra veien?

Svar: Det er slik Baal HaSulam beskrev det, og jeg videreformidler her hans diagram. Om du fra begynnelsen av bare avviker litt fra retningen (for eksempel med 1 cm), vil du ved å fortsette i samme retning etter hvert avvike fra den korrekte veien med for eksempel 5 cm.

A Person Who Has Strayed From The Path

Det kan virke som om du utvikler deg: Du oppnår kunnskap, forståelse og går gjennom mange ulike ting. Du blir mer og mer sikker på at du følger den riktige retningen, mens du i virkeligheten har forvillet deg bort fra veien og går videre utenfor oppmerkingen.

Ingen tok fra deg friheten din eller muligheten til å korrigere deg. Om du ikke har mistanke om at du har mistet retningen og du ikke føler det, vil du tro at du kan fortsette akkurat på samme måte.

Fra første del av Morgenleksjonen 28/03/2011, Forberedelse til WE-kongressen

Kommentarer / Spørsmål