Et menneskes private ønsker

Spørsmål: Hva betyr «… men den syvende dagen er Sabbat for HERREN din Gud, på denne dagen skal du ikke arbeide, hverken du, eller dine sønner, eller dine døtre, eller dine mannlige tjenere, eller dine kvinnelige tjenere, eller ditt fe, eller den fremmede som er innenfor porten din…?»

Svar: Dette er et menneskes private ønsker; mitt fe, min mannlige tjener osv, er alle nivåer av ønskene mine og de er inni meg. De er det eneste jeg står ansvarlig for.

Spørsmål: Utføres korreksjonen fra den mest kompliserte til den enkleste?

Svar: Nei, den realiseres ved å integreres med alle ønskene på hvert spirituelt nivå. Du kan ikke korrigere den ene delen litt mer og den andre delen litt mindre, så arbeidet gjøres både med «den mannlige tjeneren» og «feet», med alle ønskene og i enhver tilstand! Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach og Hod er nødt til å korrespondere med hverandre og være èn enhet.

Den ene går inn i den andre og slik kommer en uke til sin slutt. Den påfølgende uken er den neste enheten. Du får en ny «pakke» som du må korrigere, en ny realisering av egenskapene dine.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 25/2/13

Kommentarer / Spørsmål