Et tilbud vi ikke kan takke nei til

Naturen støtter instinktivt, bestemt og automatisk et system basert på gjensidighet, samhold, hjelp, balanse, globalisering og helhet, og opprettholder på denne måten livet. Derfor sier vi at den øvre kraften er kjærlighetskraften. De uorganiske, organiske og bevegelige nivåene i naturen har et ”lite” tilleggselement: mennesket, det menneskelige samfunnet, som ikke ønsker å følge denne loven. Dette er skapt bevisst slik at mennesket kan utvikle seg tilfeldig, presset av sin egoisme.

Tenk deg et enormt system der den ene delen, den som er den mest utviklede, effektive og sårbare delen, ikke jobber sammen eller i balanse med resten. Dette systemet når derfor gradvis en tilstand der vi opplever fullstendig ubalanse. Det er dette vi endelig begynner å forstå. Menneskeheten har blitt en kreftsvulst som bruker opp alt omkringliggende, bryter balansen og forårsaker naturligvis en lignende reaksjon tilbake.

Hvordan kan vi så oppnå balanse? Det er tross alt slik at vi ellers vil ødelegge hele organismen. Dette blir mer og mer tydelig. Vi trenger ikke en profet for å fortelle oss hvilken vei utviklingen går.

Det er nettopp dette læren om kabbala beskriver: Hvordan kan vi endre oss selv gjennom å studere de helhetlige lovene i naturen? Ikke bry deg om mystisisme eller studer abstrakte fenomener; Alt vi må gjøre er å lære oss lovene til det lukkede, globale og helhetlige systemet som også kalles et analogt nettverk, og dette kjenner vi igjen fra ingeniørfaget. Det finnes en enorm mengde vitenskapelig og matematisk nøyaktig materiale som informerer oss om hvordan lukkede systemer støtter sin interne balanse.

Vi må studere oss selv som elementer som i våre handlinger, ønsker og tanker er utilstrekkelige i dette systemet. Om vi virkelig ønsker å oppnå en slags normal eksistens, selv om det så bare er på nivået til den fysiske virkeligheten (for ikke å nevne hva vi ellers vil avdekke når vi trer inn i en tilstand av homeostase med naturen), vil vi lede oss selv mot en helhetlig balanse.

I dag virker dette kanskje litt unødvendig og ubehagelig, men naturen presser oss likevel allerede. Den tvinger oss og krever at vi gjør en indre innsats og handling som har som mål å endre oss selv. Å være på nivå med den omgivende naturen betyr tross alt at vi tar hensyn til den, og at vi ikke bare forbruker av den og bruker den opp. Hvordan og på hvilken måte kan vi endre oss selv? Innen kabbala kan vi finne informasjon om dette der man omtaler temaet ”gjensidig garanti”.

Garanti er vår felles enighet (ikke bare når det gjelder oss selv, men også hele naturen) om å oppnå absolutt, fullstendig, og gjensidig forståelse og total balanse. Med kabbalas ord omtales dette som Malchut av den uendelige virkeligheten, eller sagt på en annen måte: en felles, gjensidig egenskap som består av kjærlighet og giverkraft.

Å oppnå ”egenskapen til kjærlighet” betyr at vi vurderer behovene til andre som våre egne. Det er nettopp slik alle delene i vår organisme påvirker hverandre på det biologiske nivået. Naturen presser oss til å oppnå det samme nivået gjennom vår påvirkning på hverandre, og den kan tvinge oss til å gjøre det gjennom lidelser. Om vi i stedet begynner å bevege oss i den retningen, kan vi endre oss på en hurtig, behagelig og lett måte. Det er det læren om kabbala tilbyr seg å lære oss.

Fra leksjon 5 under Moskva-kongressen, 11/06/2011

Kommentarer / Spørsmål