Et vanskelig spørsmål

thumbs_laitman_552_03 Spørsmål: Hvordan besvares spørsmål om hvorfor det er nødvendig å elske din neste som deg selv?

Svar: Det er fordi verden er integrert og den gjensidig integrerte forbindelsen mellom alle kalles på menneskespråk «kjærlighet», gjensidig kjærlighet for hverandre, som cellene i en kropp. Dette kalles, «Og du skal elske din neste som deg selv.» Det betyr at der må være en slik forbindelse mellom folk som der er mellom alle andre deler av skaperverket.

I naturen eksisterer alt i riktig sammenheng og enhet mellom partene, bortsett fra mennesker. Menneskene krenker denne enheten og forvrenger uorganisk, organisk og animal natur. Så snart menneskene begynner å korrigere seg, vil naturen automatisk begynne å endres.

Naturen vil begynne å stige, for alle delene i skaperverket er innlemmet i hverandre, og spesielt på det nivået som kalles Adam (menneske). Så «elsk din neste som deg selv» er gjennomføring av skapelsens essensielle lov, forbindelsen mellom dens deler.

(137492)

Fra kongressen i Sochi, 9/6/14, Leksjon 1

Kommentarer / Spørsmål