Et virtuelt seminar

Spørsmål: Hvordan kan en student som studerer virtuelt best delta på seminar?

Svar: Du må organisere et virtuelt seminar med venner som står deg mentalt nær, fra samme land, med felles språk. Du bør alltid begynne fra det som er lettest og deretter fortsette med det mer innviklede: det er korrigeringens rekkefølge.

Og uansett har alle mulighet til å koble seg til fokusgruppen som leder diskusjonen på direktesending og være sammen med den, dersom en ikke har venner å kommunisere med. Alle hjelpemidler som bidrar til samhold hilses velkommen.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 20/5/12, «Talk About Past Convention

Kommentarer / Spørsmål