EU: Det finnes ingen ekte europeere

Kronikk: (George Soros, milliardærinvestor, styreformann for Soros Fund Management og Open Society Institute, project-syndicate.org): ”Prosessen med den europeiske integrasjonen nådde sitt høydepunkt med Maastrichavtalen og innføringen av euroen. Euroen var imidlertid en ufullstendig valuta: Den hadde en sentralbank, men ingen skattepolitikk.

Den tyske kansleren Angela Merkel insisterte på at det ikke skulle legges til rette for en felles EU-garanti; hvert land måtte ta vare på sine egne institusjoner. Dette er hovedårsaken til dagens eurokrise…

Som den største investoren kunne Tyskland diktere vilkårene for hjelp, og disse var basert på straff og presset gjeldslandene slik at de ikke klarte å gjøre opp for seg. I mellomtiden tjente Tyskland på eurokrisen, som presset ned kursen for valutautveksling og løftet deres konkurransefortrinn enda høyere.

Integrasjonen gikk over til disintegrasjon, og rollen til det europeiske politiske systemet har også blitt snudd på hodet, fra å lede an mot videre samhold til å forsvare status quo. Som et resultat av dette måtte alle som mente at status quo ikke var ønskelig, uakseptabelt eller lite bærekraftig ta et antieuropeisk standpunkt. Mens land med tunge gjeldsbyrder ble presset mer og mer, og ikke klarte å gjøre opp for seg, har nasjonalistiske politiske partier – som for eksempel Finlands Sannfinnene – vokst seg sterkere, i tillegg til flere etablerte motstykker ellers i Europa…

Den europeiske eliten må snu om på prinsippene som styrte skapelsen av unionen…

Vi må se etter en europeisk løsning i stedet for nasjonale løsninger. ”Ekte europeere” må overvinne sannfinner og andre antieuropeere i Tyskland og andre steder.

Min kommentar: Det er utrolig hvor mye penger som ble investert i samlingen av Europa, og hvor lite man har brydd seg om å utdanne europeerne om den helhetlige tanken. Egoismen vokser, motsetningene viser seg mer og mer tydelig, men det finnes likevel ingen sterk, målbevisst kampanje om behovet for integrasjon. Det er tydelig at grunnlaget for denne unionen alltid har vært, og fremdeles er, ønsket om individuell, kortsiktig profitt.

Kommentarer / Spørsmål