Eurosonen vil bryte sammen om to år

I nyhetene (Centre for Economics and Business Research (CERB): “Nye prognoser som ble offentliggjort i dag mener at det nesten er sikkert at Eurosonen vil brytes opp innen de neste fem årene, og sannsynligvis innen 2013.

Kombinasjonen av spareplaner, eksport som holdes tilbake på grunn av euroens verdi og den strukturelle påvirkningen av lavteknologieksport som står ovenfor en massiv konkurranse fra Øst-Asia, betyr at utsiktene for vekst i Sør-Europa innenfor Eurosonen er lite sannsynlig.”

Min kommentar: EU er ikke et samfunn, men en basar, en farse så å si, men ikke et fellesskap. Selv om EU ikke er mer enn en union bestående av egoister, bygget for å styrke seg selv mot resten av verden, vil dens sammenbrudd føre til en degradering av medlemslandene siden hver eneste fremmedgjøring går imot naturens krefter.

Det vil være som det gamle Babylon som brøt sammen da samfunnet delte seg opp i atskilte deler på Abrahams og Nimrods tid, for 3700 år siden.

Kommentarer / Spørsmål