Evolusjonens neste nivå er spirituelt

laitman_229 Det neste nivået av vår utvikling kalles for den øvre verdenen.

Spørsmål:  Men foregår ikke en naturlig evolusjon utenfor vårt ønske, uten å være betinget av valgfrihet?

Svar: Valgfrihet gis bare i valget av den måten vi går mot målet. Men sjelen må utvikles i hvert menneske.

Det er som på en skole hvor det finnes barn som har høy læreevne og som nyter livet. Og det finnes de som ikke ønsker å lære, som blir straffet og lider. Men til syvende og sist kommer også de til å fullføre skolen: enten fordi de hadde lyst eller gjennom straff og lidelse. Så vi kan også gå og utvikle vår sjel på alle slags måter, men resultatet er allerede bestemt fra starten.

Spørsmål:  Betyr dette at jeg må utvikle min sjel i dette livet i denne verden? Er ikke dette et slags abstrakt begrep som eksisterer et eller annet sted i den neste verden?

Svar:  Vi utvikler sjelen i denne verden fordi sjelen er giverkraft og kjærlighet, tilknytning til andre. Så det er bare mulig å utvikle den på et tidspunkt der jeg er egoist, og det er opp til meg å overvinne mitt ego og tilnærme meg andre mennesker. Bare gjennom denne aktiviteten, gjennom denne lengselen, utvikler jeg i meg en ny kraft av forening og fellesskap med andre, en kraft som kalles «sjel».

Spørsmål: Betyr dette at utviklingen av sjelen rett og slett er å utvikle nye egenskaper?

Svar: Sjelen symboliserer utviklingen av nye altruistiske egenskaper. Sjelen er giverkraften i et menneske som ikke finnes i ham nå når han er egoist. På det nåværende tidspunktet er det kun en liten kjerne i oss, en potensiell kraft som kan utvikle seg til en sjel. Jeg kan utvikle dette potensialet slik at det vil utvikle seg til en aktiv kraft. I den grad dette potensialet er aktivt realisert, begynner jeg å oppdage en ny verden for meg.

Med denne nye egenskapen vil jeg se en ny verden. Selv i dag ser jeg denne verdenen gjennom mine egenskaper, innenfor mitt ego, mens den høyere spirituelle verdenen kan sees med giveregenskapen. Akkurat som vi i dag bare ser denne verden som virkelig og lever i den med kroppen vår, begynner vi å leve i den spirituelle verdenen med våre sjeler.
[154886]
Fra et radiopragram på  israelsk 103FM, 1/2/15

Kommentarer / Spørsmål