Falsk likestilling

Spørsmål: Er det slik at den moderne likestillingen mellom kjønnene kan skade forholdet mellom menn og kvinner?

Svar: ”Likestillingen” som vi har fått i stand i henhold til vår egoistiske fornuft er ikke likestilling i virkeligheten, men en fordreining av naturens lover. I naturen er ikke de maskuline og feminine tilbøyelighetene like, det er heller motsatt: De er ulike, motsetninger til hverandre og atskilte fra hverandre gjennom alle de indre og ytre personlige egenskapene, livsaktiviteter, fysiologi og alt annet. Ved å sette likhetstegn mellom dem, knuser vi naturen og skaper en enorm kløft som til slutt ikke vil tjene noen.

Jeg trenger ikke å forklare hva det vil si å gå imot naturen. Vi prøver å gjøre det som faller oss inn på et høyt nivå, i stedet for å lære fra naturen og gi hvert kjønn den formen som passer det. Dette vil føre til mange flere problemer for oss. Til slutt er det ingen som vil være glad for denne ”likestillingen”.

Fra naturens side må jeg være en mann med spesifikke egenskaper og sette en bestemt funksjon ut i live. Jeg har en nisje som jeg må ivareta. Dette er stedet der jeg vil finne ro, korreksjon, tilfredsstillelse og perfeksjon. Derfor kan jeg ikke gi etter for egoismen som styrer meg til å handle slik den ønsker, gjennom ordrer fra egoistiske krefter. Det er ingen tvil om at alt dette virkelig vil gjøre skade.

La oss håpe på at vi kan klare å gå fra korrupsjon til korreksjon. Det er likevel mange problemer som venter oss langs denne veien.

Fra del fire av Morgenleksjonen 7/3/2011, Om kvinner

Kommentarer / Spørsmål