Fanget i egoets felle

Mennesket står ovenfor et stort problem: Hvordan vet han hvilken virkelighet han lever i? Hvordan er det meningen at han skal se på virkeligheten? Hvilket perspektiv skal han velge? Hvordan distanserer han seg fra det indre bedraget, slik at han ikke bare ser det han ønsker å se gjennom sin egoisme, men heller på en objektiv måte observerer virkeligheten fritt for egoets egenskaper, ønsker og følelser?

Vi vet at vi dømmer i henhold til hvor korrupte vi er og ser på alt med subjektive, forutinntatte øyner som virkelig forstyrrer vårt perspektiv på livet. Virkeligheten gjør det samme. Vi har opp gjennom historien sett at menneskene har blitt skuffet over sitt syn på virkeligheten, sin tilnærmingsmåte til livet, og at de ikke har klart å forstå virkeligheten de lever i og hvorfor de lever her.

Et menneske som studerer kabbala har en mulighet til å se sannheten, men et menneske som er innestengt i den interne sfæren av vår virkelighet, avgrenset av denne lille sirkelen, kan ikke se noe som går utenfor dens grenser. Innenfor den ser han alt i henhold til sitt ego, basert på hva som vil være personlig fordelaktig for han selv og klarer ikke å tenke på noe annet.

Inside The Ego's Trap

Uansett er alle hans bestrebelser rettet innover, kun mot hans indre punkt. Derfor er det ikke mulig for han å utvikle et ønske eller en tanke for å se noe som er utenfor hans egne, indre interesser. Han ble skapt slik i utgangspunktet slik at han ikke skulle klare å se eller føle noe som ikke samsvarer med hans indre punkt. Mennesket kan ikke en gang begynne å tenke på det, siden det er helt utenfor dets oppfattelsesområde.

Det finnes kanskje en annen virkelighet ved siden av han som er milliarder ganger større og kraftigere enn den han opplever innenfor sitt indre egoistiske punkt, men han har absolutt ingen interesse av det og kan derfor ikke se det. Hans informasjonsgener (Reshimot) styrer slik at han kun bryr seg om ting som har betydning for han selv, og det er nettopp det han gjør.

Fra del fire av Morgenleksjonen 10/01/2011, “The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”

Kommentarer / Spørsmål