Fantasier og virkelighet, del 4

thumbs_laitman_928Spørsmål: Hvis vi er født med egoistiske briller som viser oss en illusorisk verden, hvordan kan vi da skille mellom illusjon og virkelighet?

Svar: Dette er umulig for oss nå, vi må utvikle nye organer av oppfattelse. Først da vil vi være i stand til å utforske, med hjelp fra den øvre kraften, som vil vise oss forskjellen mellom den virkeligheten som eksisterer inne i egoet, og virkeligheten utenfor oss.

Virkeligheten som eksisterer innenfor vårt ego er under endring dag etter dag, hele tiden. Hvis vi hever oss over våre egoistiske følelser, vil vi oppnå en ytre virkelighet, den sanne virkeligheten. Denne virkeligheten endres ikke, det er derfor vi kan stole på den. Den er jo faktisk tross alt evig.

Jeg oppfatter alt gjennom mitt ego, gjennom briller innebygd i meg fra fødselen av. Det er derfor jeg ser en fantasiverden. Egoisme er viljen til å motta nytelse fra verden, og det er derfor jeg ser det aktuelle bilde gjennom mine briller. Dette er min virkelighet, men for andre er det allerede fantasi.

Vi kan ikke forestille oss noe annet da vi eksisterer i dette programmet, i bildet som presenterer i vårt ego. Men så fort en person klarer å komme seg ut av dette imaginære bildet, vil han begynne å merke forskjellen mellom de to verdene; en som oppfattes gjennom hans indre medfødte “briller,” og den andre som oppfattes ved å føle den øvre kraften direkte.

Det er kraften som maler det illusoriske for oss, men på samme tid gir oss en mulighet til å kjenne selve denne kraften. Oppnåelsen av den øvre kraft uten at den blir bøyd av våre indre briller, kalles oppnåelse av skaperen. Metoden for å oppnå dette kalles kabbala. Derfor ansees kabbala som en skjult visdom, som avdekker den skjulte virkeligheten for oss.

Fra TV Programmet “A New Life,” No. 787, 11/01/2016

Kommentarer / Spørsmål