Flertallseffekten

Det finnes to tilnærmingsmåter når det gjelder å jobbe med omgivelsene: utdannelse og integrering. Når vi utdanner mennesker, forteller vi dem om den «runde» og helhetlige verden, en verden som må leve i balanse med naturen, og nettverket som knytter sammen vårt samfunn, som vi alle må ta del i. Vi forklarer hva en global og helhetlig verden er, og hva krisen, som herjer mellom oss og i vårt felles nettverk, består av. Vi gir menneskene denne kunnskapen, til ethvert menneske i henhold til deres egenskaper, i en form som passer dem. Vi snakker om naturen og dens lover, og dette kalles utdannelse.

Den andre komponenten når det gjelder global opplysning er integrering. Innenfor integreringsrammene inviterer vi mennesker til å være aktive i grupper, i ulike sosiale systemer. Vi forklarer hvordan vi kan etablere ekte samhørighet, vi involverer psykologer og holder gruppemøter. Å studere er også en del av dette, men den praktiske delen er den viktigste. Menneskene må oppfatte, ta opp i seg og svare internt på de ulike formene av giverkraft og samhold som blir vist via fjernsyn, radio, aviser og så videre.

Deretter kommer lyset som endrer til oss på grunn av alle anstrengelsene som blir gjort i samfunnet, og dette endrer oss gradvis. Den doble innflytelsen når det gjelder utdannelse og integrering aktiverer kraften som ligger i massene, en spesiell effekt fra «flertallet», som det står skrevet: «I menneskenes mangfold ligger kongens ære» (et ordtak). Dette er ikke bare et mangfold; det er flertallet, der en høyere dimensjon blir avdekket.

Uten dine venner, vil du alene med ditt punkt i hjertet være som null. På denne måten vil dere ikke oppnå noen ting. Når dere gjør en innsats sammen på den spirituelle veien, vil deres lykkes på grunn av masseeffekten, uavhengig av hvor minimale dine anstrengelser kanskje har vært. Om menneskeheten kan ta del i dette arbeidet, vil endringer kunne skje umiddelbart, i morgen den dag.

Fra del fem av Den daglige kabbalaleksjonen 06/10/2011, «Peace in the World»

Kommentarer / Spørsmål