Fokuser på den gjensidige garantien

Spørsmål: Hvorfor klarer vi ikke å iverksette den gjensidige garantien oss imellom, og slik påvirke hele verden? Hva ønsker vi fra andre?

Svar: Dette er helt riktig; Vi må oppleve dette først. Det står for eksempel skrevet i artikkelen ”Love for the Creator and Love for the Created Beings”: I den grad Israels sønner oppnår samhold ved å overholde Toraen, vil de i like stor grad gi sin kraft videre til resten av nasjonene.

Derfor har vi viet mange år, hele vårt liv, for å bygge opp grupper og støttespillere over hele verden. Vi må fortsette dette arbeidet som vi har begynt på. På den ene siden vil dette lede oss mot gjensidig garanti. På den andre siden må ikke arbeidet med å spre læren bare være intern, men også ekstern. Det ene utligner ikke det andre.

Selvsagt er vårt hovedfokus likevel det indre arbeidet.

Fra del fem av Morgenleksjonen 14/07/2011, ”The Arvut (Gjensidig garanti)”

Kommentarer / Spørsmål