For verdens skyld og for å glede skaperen

Spørsmål: Er den moderne verden i ferd med å åpne seg opp for vitenskapen kabbala?

Svar: Ja, men på betingelse av at vi knytter oss sammen og skaper en plass inni oss for giverkraften, for lyset, slik at det gjennom oss kan påvirke verden. Vi må bli et knytepunkt, et adapter som leder lyset til andre nasjoner.

Om vi gjør dette, vil det ikke finnes flere problemer og bølgen av den verdensomfattende oppvåkningen vil løfte oss opp i den spirituelle virkeligheten. Dette vil kun skje om vi knytter oss sammen for å overføre denne samhørigheten til hele menneskeheten og gi glede til skaperen. På den måten kan han, vi og hele verden i fellesskap bli sveiset sammen i ett eneste system.

Fra del fem av Den daglige kabbalaleksjonen 14/08/2011, “The Nation”

Kommentarer / Spørsmål