Formålet med livet – alle tings kjerne

 Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Formål fremmet av eksterne omgivelser har større innflytelse på meg enn formål satt av kabbalister og det som gruppen prøver å formidle meg. Hvordan takles denne motsigelsen?

Svar: Jeg har et formål som jeg lever for. Var det ikke for det, ville jeg ha levd et «dyrisk» liv; jeg eksisterer for ikke å dø og tilfredsstiller meg selv periodisk med «dyrefòr.»

Men nei, jeg har et mål med livet og med hjelp av gruppen er jeg nødt til å fokusere på dette og ordne alt slik at jeg kun retter meg etter dette målet. Og alle andre aktiviteter blir gjort i henhold til formålet jeg har med livet.

Og livets formål er avdekkelse av skaperen, som er å tilslutte seg ham. dette målet oppnås via prinsippet «elsk din neste som deg selv», ved hjelp av sammenkobling i en gruppe. Og jeg må bare føle meg tiltrukket av dette og kun etterleve det.

Faktisk sanakker vi om oppbygningen av de spirituelle Partzufim, der det ene er «innsatt» i det andre. Formålet med livet er alle tings kjerne. For å komme dit trenger jeg gruppen. For å styrke gruppen trenger vi disseminasjon. og derfor trenger jeg hele verden, eller «verdens nasjoner.»

Men det viktigste for meg er formålet med livet, mens alt det andre er vesentlige komponenter som påkreves for å oppnå det. Var det ikke for målet, ville jeg ikke ty til dem. Jeg utfører og anvender kun det som hjelper meg på veien mot målet.

Prosessen er dynamisk: Disseminasjonen forandrer seg hele tiden i henhold til hva vi trenger for å styrke gruppen slik at vi kan finne felles kraft i dens sentrum og oppdage skaperen. men for å oppdage skaperen i gruppens sentrum, via kraften av garantien innenfor gruppen og gjennom riktig disseminasjon, må jeg gå ut i den mer vidstrakte virkeligheten i verden og ta imot mangel, forpliktelser, frykt og angst fra mennesker, så de vil presse meg og få meg til å forplikte meg til å handle. Da kommer jeg til den rette etterspørselen og da oppdager jeg skaperen.

Alle disse komponentene er nødvendige på veien, bortsett fra den eksterne virkeligheten slik den er, disseminasjonen vi gjør er tilstrekkelig. Vi har tre nivå: skaperen i gruppens sentrum, selve gruppen med en garanti, der jeg er i gruppen og disseminasjon. Dette er avatalen vi har god kjennskap til: den nedre, den øvre og den aller øverste, eller indre, midtre og ytre.

The Goal Of Life Is The Axis For Everything

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 1/10/13, Writings of Baal Ha Sulam

 

Kommentarer / Spørsmål