Forstå hverandre og avdekk skaperen

Spørsmål: Vi består alle av maskuline og feminine deler. Hvordan organiserer jeg disse delene inni meg slik at de kan spille en riktig rolle i forhold til mennenes gruppe?

Svar: Det er helt riktig at vi alle består av feminine og maskuline deler. Om det ikke fantes både mannlige og kvinnelige deler inni hver og én av oss, ville vi ikke vært i stand til å kommunisere med hverandre. Hvert eneste molekyl, hvert atom, hver partikkel består av to motsetninger, ellers ville det ikke eksistert.

Jeg kan kommunisere med og forstå kvinner spesielt fordi det finnes en kvinnelig del inni meg i tillegg til min dominerende maskuline del. Jeg ville ellers ikke vært i stand til å forstå noe av den på noen som helst måte. Knusningen av det felles ønsket (Kli) tillater at vi består av motsetninger, som igjen tillater oss å ha kontakt med hverandre, knytte oss sammen og slik oppnå samhold.

Derfor må man se seg selv i formen til det motsatte kjønn, dens motsetning, og bruke dette bildet for å tre inn i, om jeg er en mann, den feminine delen, for å kunne forstå, oppleve og se disse bønnene, indre ønskene, streben og prøve å være mer sensitiv overfor dem. Det samme gjelder kvinnene.

Kvinnene er ofte veldig kritiske og krevende når det gjelder mennene. Mennene må behandles litt som barn, og kvinnene må være litt som mødre. Dette vil være riktig, mer korrekt.

Mannen er alltid under påvirkning enten av sin mor eller kone. Vi tror at han er fullstendig fri, men i virkeligheten er det ikke slik. I det korrekt samfunn blir mannen først kontrollert av moren og deretter konen. Dette er riktig fordi kvinnen er nærmere naturen, hun gjør færre feil og hun er mer balansert. Jeg snakker om de ideelle tilstandene, som naturen praktisk talt har gitt oss. Det er derfor vi må være mer sensitive ovenfor hverandre.

Vi begynner å forstå skaperen når vi har en riktig tilknytning til hverandre. Vi oppnår skaperen som et felles element oss imellom som består av begge delene. Han kalles ”Boreh”, fra ordene ”Bo” og ”Reh”, som betyr ”kom” og ”se”. Dette er skaperens navn. Hva betyr ”kom” og ”se”? Oppnå denne egenskapen og da vil du oppdage den inni deg – dette vil være skaperen. Hvordan kan vi så oppnå han? Vi gjør det nettopp gjennom gjensidig samhold.

Det er derfor en gjensidig, korrekt forståelse, i tillegg til at vi kommer virkelig nærmere hverandre gjennom målet om å avdekke skaperen, vil lede oss til målet.

Fra leksjon 2 under Moskva-kongressen, 10/06/2011

 

Kommentarer / Spørsmål