Forstyrrende tanker: Mat for sjelen

Spørsmål: Hva er hensikten med alle de forstyrrende tankene som kommer mens vi leser boken Zohar og som hinder meg i å ha riktig fokus?

Svar: Alt dette blir gitt ovenfra, og vi vet ikke hvorfor vi har disse eller andre tanker av det ene eller andre slaget, og heller ikke hvorfor de er nødvendige. Vi kan gjøre ulike kalkulasjoner, men vi vil aldri finne den virkelige årsaken til dem.

Tanker kan være veldig besettende, og plutselig kan de forsvinne for aldri å komme tilbake igjen. De kan komme som plutselig innfall: nå tenker jeg på en ting og så plutselig på noe annet. Det er helt klart at de er nødvendige. Sjelen er tross alt basert på disse tankene. Derfor må vi ta dem i betraktning, det vil si å forstå at alt dette kommer ovenfra og at det ikke finnes tilfeldigheter. Vi får betingelser ovenfra, og vi må vokse på grunnlag av dem.

Fra del to av Den daglige kabbalaleksjonen 31/07/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål