Fra å være en tykk fløyte til å bli en vibrerende streng

Spørsmål: Jeg føler at da jeg begynte å studere kabbala kunne jeg høre skaperens stemme tydeligere. Nå føler jeg derimot at min evne til å forstå han er blitt redusert.

Svar: Det er fordi skaperen ønsker at du knytter deg nærmere han, og han viser deg på denne måten at du ikke er knyttet godt nok til han. Du må lete slik at den mest opphøyde følelsen som du har opplevd til nå konstant kan kjennes inni deg. Du må, til tross for hindringer, hele tiden knytte deg opp til den tidligere følelsen, mens den samtidig vil være som ny.

I begynnelsen av skaperverket, i vår første eksistenstilstand (1) følte vi kun lyset ”Nefesh”, det minste lyset. Deretter falt vi ned til vår verden, ned i den knuste tilstanden (2), og løfter oss nå fra vår verden tilbake til den tredje tilstanden (3).

 From Being A Thick Pipe To Becoming A Vibrating String

Den tredje tilstanden er den samme som den første, selv om vi føler lyset ”Yehida” i den, som er 620 ganger mektigere enn den opprinnelige som vi brukte å ha i den første tilstanden. Det er lyset NRNHY (Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida).

Hvorfor er det slik? Det er fordi vi har knyttet oss sammen til tross for alle hindringene! På veien fra den første tilstanden til den tredje ble vi gitt tallrike hindringer av alle slag, men uavhengig av dem har vi knyttet oss opp til det samme lyset ”Nefesh” som var i begynnelsen. Lyset forandrer seg ikke.

Jeg har løftet min oppfattelsesevne og blitt en vibrerende streng i stedet for den tykke metallfløyten som jeg var i begynnelsen. Jeg er blitt klokere, mer følsom, uttrykksfull og forståelsesfull.

Som et resultat av dette opplevde jeg ikke lyset ”Nefesh” i den første tilstanden som jeg brukte å være i, dette lyset som brukte å fylle meg på det uorganiske nivået når jeg ikke følte noe. Nå er det heller slik at jeg oppdager at jeg er lik skaperen, det vil si at jeg avdekker det mektige lyset ”Yehida”. Hvorfor er det slik? Bare fordi jeg knyttet meg selv opp til det. Det er denne prosessen vi går gjennom.

Fra den virtuelle leksjonen på russisk, Grunnleggende kabbala 21/04/2011

Kommentarer / Spørsmål