Fra det ene øyeblikket til det neste

Dr. Michael LaitmanDet høyeste nivået man kan oppnå kalles Moses og det er kun fra dette nivået at man begynner å forstå hvordan man kobler sammen alle indre ønsker og lengsler for å kunne arbeide med kjærlighet og giverglede til andre – og gjennom det, til skaperen.
Det vil si at det bare er nivået til Moses som er istand til å oppnå denne sjels-tilstanden, hvor det blir klart hvordan den må stabiliseres, samles og sammenkobles.

Samlingen av alle sjelens komponenter krever spesiell penetrering inn i sansene, inn i kjennetegnene til det egoistiske materiet som gir en innsikt i hvordan det kan bli presentert og tilkoblet, så det kan fungere som de altruistiske kjennetegnene til lyset. Dette er Bezalels arbeid.

Moses er tilegnelsen av skaperen, mens Bezalel er realisering av skaperens form og bilde i den egoistiske lengselen. Bezalel er i praksis, men i praksis med et smart hjerte. Der er intellektuell kunnskap, som er Moses – og der er kunnskap og arbeid med hjertet, som er Bezalel (Bezalel betyr «i skaperens skygge» på hebraisk).

Moses skaper en skygge for skaperen og Bezalel tilegner seg skyggen og modellerer egoet fra den – og fra egoet, likheten med skaperen. Det er som å prosjektere et bilde på veggen og deretter å tegne det. Men alt dette arbeidet gjør vi inni oss.

Vi skaper ingenting nytt, vi tar simpelthen egoet vårt og modellerer ulike former av det, som leire, ved å fokusere på betydningen av visse former i forhold til andre. Hvis jeg tidligere brukte meg selv til fordel for meg selv, hvis jeg misbrukte eller stjal, gjør jeg nå det motsatte; jeg bruker meg selv til fordel for deg.

Der er en endring av variabler der alt forandrer seg fra min fordel til din fordel. Hvem som er forrest, hvem som er viktigst, utgjør hele forskjellen mellom virkelighetene.
Spørsmål: Hvis jeg holder meg til Moses inni meg, kommer jeg aldri til å gå bort fra det?

Svar: Det er ikke mulig, for ønskene og egenskapene dine er i stadig forandring. Det betyr at du må holde deg til Moses hvert eneste sekund. Hvert øyeblikk er ulikt det neste i det at ønskene forandrer seg og hver gang må du holde deg til ham igjen.

Det er det samme som skjer i denne virkeligheten; vi legger bare ikke merke til det. I den spirituelle virkeligheten foregår alt arbeidet fra ett øyeblikk til det neste, fra opptur til nedtur.

(132885)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book«, 13/11/13

 

Kommentarer / Spørsmål