Fra gruppen til verden

gruppenSpørsmål: Når vi jobber med mennesker som ikke har punktet i hjertet, føler vi at vi bringer dem glede. Er denne følelsen spirituelt arbeid?

Svar: Jeg overfører meg selv inn i den andre. Jeg overfører mitt punkt i hjertet til begjæret som kalles «min sjel.» Alt som er eksternt for meg sammen med syv milliarder mennesker, er alle min sjel, mitt begjær. Hvis jeg oppdager alt sammen, vil jeg nå slutten av korreksjon.

Jeg fyller med andre ord min sjel med hva som kalles skaperen i dens uendelige form. Så målet mitt er å gå ut av meg selv og inn i andre, og samtidig føle alle. Dette er umulig i vår nåværende tilstand!

Vi trenger gruppen for å tillate oss og å gi oss midlene til det krevende arbeidet i å gå ut av oss selv og inn i andre. Dette betyr at gruppen er vårt første verktøy. I kabbala kalles det GE.

Vi må studere “Introduction to the Wisdom of Kabbalah” for å kunne forstå disse vilkårene riktig.  Vi må delta på kabbala kurs, eller vil vi ikke ha et felles språk, og vil finne det veldig vanskelig å forstå hva det er dere oppnår.

Dermed vil dere lære å kjenne hva som blir avdekket og forstå hva hver oppnåelse kalles. Dere vil integrere alt som befinner seg i dere, med hva som blir avdekket til dere i spiritualitet.

Vi må nå hengivenhet med hele menneskeheten, å gå ut av oss selv og inn i verden. Så vi må først organisere våre beholdere, vårt verktøy, og forberede den for arbeid med verden. For å kunne gjøre dette, ble vi gitt en gruppe med kabbalister og den kabbalistiske metoden, vi må studere dette arbeidet i gruppen, for så å avansere fra gruppen til alle andre.

Hovedarbeidet utføres i gruppen, og med gruppens hjelp jobber vi med alt annet. Dette er stedet hvor all frykt, antakelser og litt kunnskap blir avdekket da det er først nå alt begynner å utvikles og bli klart for arbeid. Det er der totalt forskjellige verdener blir avdekket, fylt med lyset Hochma, som betyr med en dyp forståelse av skaperen.

I gruppen oppnår vi beholderen for å jobbe med skaperen. Med hans hjelp begynner vi å forstå ham litt, men bare eksternt da vi i vår globale gruppe kun besitter giverønsket, GE, giveregenskapen. Dette er veldig små egoistiske attributter på rot nivå, nivå èn, og deler av nivå to.

Når hele den global gruppen begynner å jobbe til fordel for den globale beholderen, vil vi begynne å jobbe med store egoistiske ønsker som ikke kan bli avdekket nå, da de er mye større og sterkere enn våre og derfor så fjernt fra spirituell avansement.

Det kan se ut til at mange mennesker som europeere, amerikanere og andre er umulig å nå. Det er umulig å nå dem da de har det største spirituelle egoet. Men når vi begynner å arbeide for deres skyld, begynner vi å koble deres enorme ønsker til våre ønsker, å fylle dem, å fryde oss for dem og tilstanden deres. Så det er her vi jobber, ikke bare for å kunne oppnå giverglede, men skaperens giveregenskap i dybden.

Jeg vet ikke hva jeg kan sammenligne det med. Det finnes mennesker som liker å høre på musikk. Jeg husker jeg hadde abonnement på det filharmoniske orkester fra Leningrad, men da jeg ikke er noen ekspert spurte jeg en ung musiker om å forklare meg hvordan de oppfatter «Svane Sjøen» eller «Rakhmaninov.»

Det er en totalt forskjellig verden, en forskjellig følelse som inkluderer følelser og en prosess som går sammen når mennesker forstår alt i dybden. Du har en totalt forskjellig følelse. Forresten, du forstår ikke denne følelsen i kabbala, du penetrerer den ikke, men lever i den: du blir den følelsen. Så målet med hele korreksjonen av menneskeheten er den dypeste forståelse av skaperen som ender i absolutt hengivenhet med Ham.

Fra Conventions in Krasnoyarsk 6/16/13, Lesson 5

 

Kommentarer / Spørsmål