Fremover, jordboere!

Spørsmål: Vil ønsket om å kjenne skaperen oppstå i alle mennesker som lever på jorden?

Svar: Det vil ikke oppstå av seg selv.

De folkene som dette ønsket oppstår i kalles Israel (Yashar El), som oversatt betyr å bevege seg fremover, til å strebe etter dette målet uavhengig av hverandre.

Det finnes også mennesker som ikke har denne selvstendige bevegelsen, men krisen som vil fortsette å utfolde seg, vil tvinge dem til å løpe vekk.  Da vil de uunngåelig bli med dem som streber fremover.

Det vil si de har et ønske om å unnslippe uønskede forhold, som presset bakfra istedenfor en lengsel etter målet. På denne måten vil 90% av menneskeheten bevege seg mot korreksjon, målet med skapelsen.

Fra en Virtual Lesson 11/18/12

 

Kommentarer / Spørsmål