Fremtiden som får deg til å bli et menneske

Spørsmål: Ifølge filosofien, tiltrekkes mennesket av fremtiden og dannes fra fremtiden…

Svar: Det er helt riktig. Hele fremtidsvisjonen vår, egenskaper, uteende og samfunnet, pre-eksisterer i naturen. Tidskonseptet eksisterer ikke i naturen. Tid er en utvikling, kun i forhold til bevisstheten vår. Derfor eksisterer hele fremtidsfremstillingen allerede i naturen og vi må nå den, men måten vi kommer dit avhenger av valgene vi tar.

Spørsmål: Valg av ulike utviklingsmåter forekommer bare når man føler ustabiliteten i et komplisert system. Når det er stabilt, finnes ingen fri vilje, det er ubevegelig.

Svar: Riktig. Valgmuligheten eksisterer kun når man velger om man tar retningen den generelle integrerte naturen viser en, eller om man følger sin egen egoistiske natur. Man har valget mellom disse to retningene, men målet er det samme og man vil uansett nå det. Hva er det som motiverer en på veien: Er det ens ego, med negativt press – eller ens ønske om integrering, med positiv tiltrekningskraft?

Når jeg streber for integrering, er det visjonen som trekker meg forover, studiet av den fremtidige tilstanden, som stammer fra hva jeg oppnår i dag. Nærmer jeg meg et integrert samfunn, vil informasjonen, fornemmelsene og forståelsen av hva det er jeg må oppnå, gradvis lagres i meg. Jeg kan allerede forutse mitt neste skritt.

Fra KabTV`s «Integral World: Formula of an Integral Society», 1/7/12

Kommentarer / Spørsmål