Fri vilje består, omstendighetene blir tøffere

Spørsmål: Om den lavere Partzuf befinner seg i mørket, hvor får den styrken sin til å løfte seg opp for å ta imot lyset?

Svar: Den lavere Partzuf har ingen styrke til å løfte seg til den øvre Partzuf, men den kan ta imot ønsket om å gjøre dette. Et menneske mottar den første oppvåkningen ovenfra, men senere må han realisere den selv. Det står skrevet: ”Skaperen legger menneskets hånd i den gode skjebnen, og sier ’Velg dette’”.

Om du ikke gjør det, vil du få muligheten en gang til selv om det vil skje på en annen måte. Det blir tatt hensyn til hvilke tilstander du går gjennom, men kun i forbindelse med fri vilje. Det betyr at du må svare på en korrekt måte, ellers vil omgivelsene som gir deg valgmulighetene neste gang bli mer ”aggressive” og ikke like gunstige.

Om du går glipp av sjansen til å gjøre det som er forventet av deg andre gangen også, vil en ny vekkelse skje enda en gang. Skapelsesplanen må jo settes ut i live. Omstendighetene blir tøffere og mer ubehagelige, og slik vil det fortsette videre.

Hver gang et menneske ikke handler som forventet når en vekkelse blir sent han fra oven, vil situasjonen som gir han det samme valget bli mer utfordrende. Om han ikke aksepterer egenskapene til barmhjertighet (Hassadim) og ikke bruker dem til å korrigere seg, vil barmhjertigheten gå over til å bli tøffe egenskaper som skal overkommes (Gevurot).

Alt er derfor bestemt ut i fra vår respons på hva som skjer rundt oss.

Fra første del av Morgenleksjonen 06/12/2010, ”Introduction to the Book of Zohar”, Artikkel ”Who Created These”

Kommentarer / Spørsmål