Gjenfødelse på hvert eneste nivå

Spørsmål: Er en kabbalist i stand til å vurdere den ”mirakuløse kraften” fra det øvre lyset på en presis måte, akkurat som et vitenskapelig eksperiment, eller er det et aksiom for ham også på samme måte som det er et aksiom for oss?

Svar: Nei, vi vet aldri hvordan vi løfter oss til det neste nivået. Det er akkurat som i eksempelet med Rabbi Shimon som falt så dypt ned like før han oppnådde det høyeste nivået, den endelige korreksjonen, at han ble som et vanlig menneske, akkurat som en hvilken som helst mann på gaten.

Når det gjelder det neste nivået, handler vi alltid gjennom tro over fornuft, og vi vet aldri hva som vil skje der. Siden jeg allerede har opparbeidet meg erfaring, kan jeg si at større giverkraft, kjærlighet og samhold venter på meg der, men siden jeg ikke føler det helt ennå har jeg ingen mulighet til å spå noe som helst, ikke en gang med 1 % nøyaktighet.

Det er alltid noe som er totalt uforutsigbart og nytt, en full ”oppgradering”, en total forandring av alle mine komponenter, en forbedring av alle de ti Sefirot. Vanligvis føles det som en veldig sterk fornyelse som gir et slikt overveldende inntrykk at alt snus opp ned sammenlignet med det som man opplevde tidligere.

Hele oppfattelsen av virkeligheten, følelsene og forståelsen endrer seg. Dette skjer på hvert eneste nivå, uavhengig av hvor mennesket er. Dette er en ny skapning hver eneste gang.

Fra første del av Morgenleksjonen 8/3/2011, Om viktigheten av studiene

Kommentarer / Spørsmål