Gjensidig garanti: Å smelte sammen med alle

Spørsmål: Hva er gjensidig garanti mellom kvinner? Uttrykkes det i eksterne gjerninger?

Svar: Betegnelsen gjensidig garanti («Arvut» på hebraisk) kommer fra ordet «Learvev» (å blande). Det vil si, gjensidig garanti er en slik blanding av motsatte egenskaper at de ikke kan skjelnes fra hverandre. Med andre ord, folk som ønsker å ha kontakt og finner totalt forskjellige kvaliteter hos hverandre, i samspillet med hverandre, «trenger inn» i hverandre. Jeg er i ham, han er i meg og vi passer hverandre perfekt.

Alt i naturen er skapt slik. Ta feks en bie som sitter på en blomst. Den er laget nøyaktig slik at den kan trenge inn i blomsten uten å ødelegge den, samle alt pollenet og bære det videre til en annen plante. Alt er skapt nøyaktig. Kun naturen, skaperen, kan oppfinne det slik.

Vi er laget på samme vis: Maskuline og feminine deler trenger inn i hverandre i ideelt samspill, forenes og utfyller hverandre.

Gjensidig garanti er en slik gjensidig omsorg. Det er når jeg forplikter meg til å være alt for deg og du gjør det samme for meg. Det er alt for alle, fordi denne gjensidige kontakten er nødvendig for oss alle.Ved å forstå og akseptere denne bevegelsen mot hverandre, går vi inn i gjensidig garanti.

Fra den virtuelle leksjonen, 6/1/13

Kommentarer / Spørsmål