Gjør mange om til én

Det finnes en lov: ”I det spirituelle livet, ’ta etter individet’, og i det fysiske livet, ’ta etter fellesskapet’”. Dette betyr likevel ikke at jeg må løpe til torgplassen der tusenvis av mennesker samles, spørre dem hva de ønsker og begynne å dele deres ønsker. ”Å ta etter fellesskapet” betyr at man bryr seg om samhørigheten mellom mange mennesker fordi jeg kun gjennom dette samholdet vil klare å endre mitt Kli (beholder), mine ønsker.

Jeg løper etter dem for å kunne ta dem opp i meg og knytte meg til deres indre ønsker. Jeg ser ikke på deres materielle, animalske ønsker, men jeg streber heller etter å avdekke deres interne ønsker som knytter dem til ett eneste nettverk.

Om jeg ønsker å engasjere meg i dette øvre spirituelle nettverket som knytter alt til én helhet, så blir dette sett på som ”å ta etter fellesskapet”, der mitt ønske er å lede fellesskapet til enhet og delta i dette samholdet. Som et resultat av dette vil de mange bli som én for meg.

Fra del fire av Morgenleksjonen 18/02/2011, ”The Freedom”

Kommentarer / Spørsmål