Hør på hintene fra skaperen

Vårt hovedproblem er at vi ikke hører på hintene som skaperen gir oss. På en beskjeden måte henvender skaperen seg hele tiden til oss, men vi føler det ikke. Mennesket må føle at skaperen alltid hvisker han i øret.

Dette er ikke et psykologisk problem, ikke eksterne stemmer, og heller ikke tvangstanker. Dette er våre indre følelser som hele tiden må bli mer sensitive for å kunne oppfatte skaperens stemme.

Jeg må føle denne indre stemmen inni meg. ”Kommer det fra han eller fra meg?” Om jeg begynner å oppfatte disse hintene, vil de hjelpe meg mye. Man må føle inni seg at han hele tiden snakker og hinter.

Dette er ikke behagelig. Jeg vil måtte begrense meg og lede meg selv bort fra mange svakheter som jeg har, og noen ganger vil jeg gjør det motsatte. Hva kan du gjøre med det? Mennesket må finne en måte å slappe av på. Det finnes også øyeblikk som dette siden man tross alt er et menneske.

Uansett er denne sensitiviteten til den indre stemmen veldig viktig, som det står skrevet ”Jeg hørte en stemme”. Dette er ikke et tegn på schizofreni. Det er en veldig alvorlig innstilling som har likhetstrekk med hvordan musikkinstrumenter er stilt inn for at lyden skal samsvare med stemmegaffelen, den rene noten ”A”. Det er slik man må føle det: Under hvilken frekvens kan jeg ”få inn” skaperen?

Spørsmål: Hvordan kan vi lære å skille ut skaperens stemme blant alle de andre?

Svar: Kun gjennom ønsket ditt. Det finnes ingen annen måte å gjøre det på. Ingen og heller ingenting vil kunne hjelpe deg. I begynnelsen av det forrige århundret skrev kabbalisten Hazon Ish følgende i sin bok Faith and Confidence: ”Den givende egenskapen er en ømfintlig bevegelse i en sensitiv sjel. Det er slik han begynner boken sin. Det er nettopp denne ømfintlige innstillingen til frekvensen som skaperen sender fra vi må finne.

Spørsmål: Hvilken kraft er det som hjelper meg slik at jeg hele tiden kan beholde denne innstillingen, og finne ut hvor jeg er og i hvilken tilstand jeg befinner meg? Har det ingen betydning om jeg opplever gode eller dårlige følelser?

Svar: Hva er det som hjelper oss til å stille oss inn på denne ”ømfintlige sjelen”? Kun bevegelse mot andre, når jeg knytter meg til de andre til tross for at jeg ikke ønsker dette og når jeg til tross for alle vendingene, endringene og problemene likevel prøver å stille meg inn på denne frekvensen. Alle disse vendingene, endringene og problemene blir gitt til meg bevisst. De indikerer hvor jeg fremdeles ikke har funnet den riktige innstillingen. De viser meg hvor jeg avviker fra den nødvendige frekvensen. Alle problemene, utfordringene og negative opplevelsene er et uttrykk for hvor langt jeg befinner meg fra den riktige innstillingen, at jeg ikke har funnet den riktige resonansen.

Om mennesket opplever alt på denne måten, til tross for alt som skjer med han, om han ikke mister tanken om at ”det finnes ingen andre enn han” og også innstiller seg på ”om jeg ikke gjør det for meg selv, hvem vil så gjøre det?”, da vil dette være alt han trenger.

Spørsmål: Hvor føler han denne stemmen inni seg?

Svar: I bevegelen mot det som finnes på utsiden. Instrumentet der man kan føle skaperen kan føles i en ny resonansregion inni deg som begynner å resonere i forhold til andre.

Det er dette instrumentet vi må skape. Det kalles ”en sjel”.

Fra leksjon 21/04/2011

Kommentarer / Spørsmål