Hastighetsøkning over fornuften

Det påkreves at vi hele tiden øker hastigheten, for jevn hastighet fungerer ikke i spiritualitet. Det som fungerer er et tillegg til den vanlige hastigheten. Ut i fra dette må vi avgjøre hvordan det forventes at vi handler.

Baal HaSulam forklarer at i tillegg til de vanlige handlingene, kalles dette tro over fornuft. Vi kan ikke klare å utføre denne tilføyningen alene, med vår menneskelige anstrengelse. Allikevel prøver vi å få det til. Derfor roper vi ut til den øvre og skrikene våre tiltrekker lyset som korrigerer  til å komme over oss.

Lyset kommer ikke bare mens du holder på med noe. Det kommer når du åpner opp et nytt, tomt sted for det – da oppstår det der! Enda et nytt, tomt sted – og atter oppstår lyset. Dersom alt forblir med det samme, det vanlige, er der ingen grunn for at lyset skal oppstå, siden det allerede er ferdig med arbeidet og har utført en handling inni deg.

Derfor må vi jevnt og trutt tilføre nye, ufyllte og mørke tomrom inni oss, for å be om at kraften vil tillate oss å arbeide som om vi var fyllt med lys.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen,2/10/11, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål