Hele verden under én paraply

Gjennom å være et menneske i denne verden, er jeg bygget for å automatisk tenke på meg selv hele tiden. Hva er det beste for meg å gjøre, og hvordan gjør jeg det? Det er slik skaperen skapte meg, som det står skrevet: «Jeg skapte det onde opphavet». Jeg avdekker denne ondskapen mer og mer, og jeg forstår allerede at jeg kun tenker på meg selv. Jeg bestemmer meg for at dette er ondskap, og dette er allerede en spesiell tilstand. Nå ønsker jeg å gjøre det om til godhet fordi jeg hater denne egoismen. Godhet betyr at jeg tenker på alt og føler alt som om det tilhører meg. Det betyr å forholde seg til alle som en del som det ikke er mulig å holde atskilt fra meg selv.

Om vi sletter dette «som om», da vil bare «jeg» stå igjen ennå en gang – bare et mer egoistisk jeg! Tenk deg at jeg plutselig avdekket at alle menneskene rundt meg er mine barn og at jeg elsker dem uendelig høyt, av hele mitt hjerte.

Hva oppnår jeg med det? Nå behandler jeg virkelig alle andre som meg selv, men på en egoistisk måte! Jeg ser tross alt på dem som mine egne. De er det samme som meg, som mitt barn.

Derfor sier jeg: «Nei! Hatet og atskillelsen må være som de er!», og «Kjærlighet overgår alle synder». Du vil ikke oppnå motstanden, filteret, kraften med å overkomme uten dette, for hva er det du må overkomme? Jeg trenger ikke å overkomme noe som helst i forhold til barnet mitt – jeg er klar for å gi han alt siden min naturlige kjærlighet tvinger meg til å handle på denne måten.

Når vi sier at vi ønsker å oppfatte hele verden som oss selv, forstår vi ikke hvilke motsetninger som står ved siden av hverandre her og hvilken tilnærmingsmåte som blir bygget opp. Jeg tar ikke bort tilbakevisningen, men bygger kjærlighet over den.

Det er derfor en svært spesiell tilstand som blir avdekket i verden akkurat nå. Det er kamper, diskusjoner, sammenstøt og ulikheter som blir uttrykt over alt. Hele verden er i opprør, og ingen er i stand til å leve sammen med andre i fred og fordragelighet. De vil heller ikke klare det. Kranglingen vil fortsette å flamme opp mer og mer, helt til vi forstår at alle syndene må bli avdekket og at vi må knytte oss sammen over dem.

Vi må ikke bli redde når de avdekkes, tvert imot: når de avdekkes og viser deg dine svakheter, er det nettopp da du må forstå at du trenger hjelp. Du vil se at du ikke kan gjøre noe selv, og at du trenger lyset som endrer.

Det er derfor vi ser så mange ulikheter, krefter og mål som støter sammen, og ingen forstår hverandre. Over alt dette må vi bygge én stor paraply – den gjensidige garantien.

I mellomtiden vil alle disse forskjellene og uenighetene forbli på innsiden. Dette er et mirakel som vi ikke forstår! Mirakelet er at de blir værende sammen med paraplyen som er skapt av kjærlighet, og gjensidig garanti løfter seg over den.

Vi elsker hverandre til tross for våre motsetninger og forskjeller. Vi er så forskjellige fordi det er slik Malchut har blitt avdekket ovenfra. Jeg ønsker ikke å endre andre mennesker. Jeg ønsker å forklare dem at det er verdt å ha en god holdning til hverandre, og jeg foreslår for dem: «Der vi alle holder vår posisjon, la oss knytte oss sammen over dette».

Om vi fikk motsatte egenskaper ovenfra, fra skaperen, og om vi er så ulike av natur, så er det tydeligvis nettopp ved hjelp av denne forskjellen som finnes mellom oss at vi kan uttrykke skapelsens balanse. Det er umulig å spille klassisk musikk på bare ett musikkinstrument. Det må være ulike lyder: dur og moll, alle slags intrumenter, og alle må spille sammen. Det er det som skaper balanse og kreativitet.

Fra del fire av Den daglige kabbalaleksjonen 10/08/2011, Preface to the Wisdom of Kabbalah

Kommentarer / Spørsmål